Velkommen til Wessel Advokater

Wessel Advokater har kontorer sentralt i Ski sentrum. Wessel Advokater er veletablert i Ski med historie tilbake til 1960-tallet. I dag består advokatkontoret av 5 advokater samt 3 advokatassistenter. Våre advokater tar saker innenfor alle saksområder fra enkel rådgivning til kompliserte prosedyreoppdrag.